วิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

Your Brand, Our Trusted Suite of Services, Happier Small Business Customers.

วิศวกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

Our pride of sophisticated eco-friendly technology

ซานเคน สยามก่อตั้ง

ภายใต้บริษัทแม่ซึ่ง

7d.svg

แห่งประวัติศาสตร์การก่อตั้ง

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2489

Top.svg

ของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ระบบอาคารในประเทศญี่ปุ่น

ZEB.svg

ได้รับการรับรองครั้งแรกที่

Tsukuba Mirai Technology center

บริการของเรา

งานก่อสร้างและระบบภายในอาคาร

Ascertain design by MEP VETERAN

Zero Energy Building (ZEB)

Zero Energy Building เป็นเทคโนโลยีที่อาศัยการออกแบบเพื่อ

ดึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานผนวกเข้ากับเทคโนโลยีการสร้าง

พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่หมุนเวียนมา

ผลิตเป็นพลังงานที่ใช้ภายในตัวอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลงานที่ผ่านมา

BKT elder hospital.png

ก่อสร้างเสร็จ : สิงหาคม 2562

มูลค่างาน : 167 ล้านบาท

พื้นที่ก่อสร้าง : 111,751 ตารางเมตร

ระบบ : ระบบ HVAC

*ใช้ชื่อ Sanken EMC

*ปัจจุบันได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลสำหรับรักษาผู้ป่วย COVID-19

Bangkhuntien hospital

Bangkok Coil Center.png

ก่อสร้างเสร็จ : กุมภาพันธ์ 2561

มูลค่าโครงการ : 7.7 ล้านบาท

พื้นที่ก่อสร้าง : 12,300 ตารางเมตร

ระบบ : ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ระบบ MVAC ระบบน้ำและระบบดับเพลิง

*ใช้ชื่อ Sanken EMC

Bangkok Coil Center

Park X Ekkamai.png

ก่อสร้างเสร็จ : [อยู่ระหว่างการก่อสร้าง]

มูลค่าโครงการ : 16.1 ล้านบาท

พื้นที่ก่อสร้าง : 7,780 ตารางเมตร

ระบบ : ระบบไฟฟ้าและระบบกล้องวงจรปิด ระบบสุขาภิบาล ระบบน้ำและระบบดับเพลิง

Park X Ekkamai

IP manufacturing.png

ก่อสร้างเสร็จ : กรกฎาคม 2561

มูลค่าโครงการ : 43.8 ล้านบาท

พื้นที่ก่อสร้าง : 12,300 ตารางเมตร

ระบบ : ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ระบบ MVAC ระบบน้ำและระบบดับเพลิง

*ใช้ชื่อ Sanken EMC

IP Manufacturing