ความเป็นมา

 • Sanken Setsubi Kogyo Co.ltd.

 • 1st ZEB certified

 • ZEB planner

 • ZEB ready certified

 • Sanken Siam Co., Ltd.

1stHQ.jpg

Group 42.png

ก่อตั้ง

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2489

img2[1].jpg

ZEB_chart.jpg

รับรอง ZEB

ที่ศูนย์วิจัย Tsukuba Mirai technology center ณ เดือนมีนาคม 2559

หน้าจอแสดงผล ZEB LIVE

Concept-ZEB.png

ZEB planner.png

ขึ้นทะเบียน ZEB planner

ได้รับการรับรองในเดือนพฤษภาคม 2560

Hokkaido Branch.png

ZEB certified.jpg

รับรอง ZEB ready

ที่สาขาฮกไกโดในเดือนตุลาคม 2561

หน้าจอแสดงผล ZEB LIVE

Opening ceremony.jpg

SankenSiam-Logo.png

ก่อตั้ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

เกี่ยวกับเรา

บริษัทซานเคนเซ็ทสึบิ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2489 และกลายเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในวงการก่อสร้างระบบอาคารทั้ง HVAC และระบบท่ออาคารโดยมีผลงานทั้งในส่วนของอาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัยและวงการอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย หลังจากสั่งสมประสบการณ์และชื่อเสียงในญี่ปุ่นมาหลายทศวรรษโดยเฉพาะในด้านการสร้างอาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดี ซานเคนจึงได้เริ่มบุกเบิกธุรกิจในประเทศไทยโดยก่อตั้งบริษัทลูกชื่อ บริษัทซานเคน สยาม จำกัด โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำนวัตกรรมเกี่ยวกับวิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และความรู้ด้านวิศวกรรมระบบอาคารจากญี่ปุ่นมาใช้ประโยชน์ในการสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีบรรยากาศที่สบายต่อตัวผู้ใช้งานในประเทศไทยให้ได้

appartments.svg

ก่อตั้งเมื่อ

13 สิงหาคม 2562

capital.svg

เงินทุน

20 ล้านบาท

employees.svg

พนักงาน

20 คน

location.svg

ที่ตั้ง

อาคารสาธรสแควร์

Group 7902.png

ความภาคภูมิใจของเรา

เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ถึงที่สุด ซานเคนได้พัฒนาธุรกิจการให้บริการต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงาน การออกแบบ การก่อสร้าง การซ่อมบำรุงไปจนถึงการปรับปรุงอาคาร

เรามีผลงานทั้งอาคารสำนักงาน โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ หรือจะเป็นงานก่อสร้างเฉพาะทางอย่างคลีนรูม เพื่อตอบสนองต่อหลากหลายกลุ่มลูกค้าและตรงตามความต้องการของตลาด

ซานเคนยังได้ทำการวิจัยภายในศูนย์ Tsukuba-Mirai Technology Center ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยเงินทุนของบริษัทเองเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีที่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการของลูกค้า โดยเน้นหนักไปทางการวิจัยและพัฒนาในสาขาดังต่อไปนี้:

 • เทคโนโลยีแพลนท์นำสมัย
 • เทคโนโลยีสำหรับรักษาบรรยากาศสบายต่อร่างกายในทุกสภาพแวดล้อมของอาคาร
 • เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและพลังงานธรรมชาติ

 

อ่านเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมระบบภายใน,งานก่อสร้างและการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์

พันธกิจ

เน้นการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ,รักษาระดับมาตรฐานและรังสรรค์สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุนที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

วิถิปฏิบัติของซานเคน

 • เราจะเคารพต่อกฏหมายและกฏเกณฑ์ของสังคม รวมถึงปฏิบัติตนด้วยจิตสำนึกอันดีงามเพื่อคงไว้ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม
 • เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และรักษาความสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมธุรกิจให้เป็นไปตามนั้น
 • ในฐานะ "ผู้รังสรรค์เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม" เราจะใส่ใจให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างที่สุด รวมถึงลงแรงทุกวิถีทางเพื่อที่จะขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น
 • เราจะทุ่มเทกำลังพัฒนาคุณภาพอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการใช้งานระบบอาคารอันนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า
 • เราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับทั้งพนักงานและครอบครัว ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความฝันและเติมเต็มความปรารถนาสืบไป
 • เราจะบริหารจัดการข้อมูลทางธุรกิจอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการรักษาหลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการดูแลรักษาความลับอย่างถึงที่สุด 
 • เราจะร่วมมือและสื่อสารกับส่วนภูมิภาคและชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่เหล่านั้นให้น้อยที่สุด
 • เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวพันกับมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาด รวมถึงยืนยันจุดยืนที่จะปฏิเสธในการดำเนินธุรกิจอันนำมาซึ่งพฤติกรรมแห่งการทุจริต
 • เราจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ หากพบเห็นพฤติกรรมอันขัดต่อหลักจรรยาบรรณ คณะกรรมการจะดำเนินการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยทันที
 • ผู้บริหารของซานเคนมีภาระในการรักษาบูรณภาพการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท และจะทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงตรงและซื่อสัตย์
อ่านเพิ่มเติม