บริการของเรา

งานก่อสร้างและระบบภายใน

ASCERTAIN DESIGN BY MEP VETERAN

เลื่อนลง
concover.jpg
การพัฒนาโครงการ
>

งานออกแบบและก่อสร้าง

วิศวกรงานออกแบบของเราสามารถที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานก่อสร้างก็สามารถที่จะเสนอข้อคิดเห็นในการเฟ้นหาวิธีการเพื่อช่วยให้สร้างระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

เรายังสามารถคิดคำนวณต้นทุนการดำเนินงานและต้นทุนแรกเริ่มในการก่อสร้างของเครื่องจักรและระบบอาคารตามอายุการใช้งานโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์จะแชร์ความรู้และเทคนิคเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงสุด

design.jpg

การออกแบบ

 • การวางแผนองค์รวม
 • การออกแบบเชิงสถาปนิกและการตกแต่งภายใน
 • การออกแบบภูมิทัศน์
 • การออกแบบระบบอาคารและโครงสร้าง
engineering.jpg

วิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

 • เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน Zero Energy
 • ระบบปรับอากาศประเภทแผ่รังสี
 • ระบบปรับอากาศโดยอาศัยน้ำใต้ดิน
 • ระบบควบคุมส่วนกลางอัจฉริยะ Sanken
administration.jpg

การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

 • การดูแลควบคุมงานก่อสร้าง
 • การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

งานติดตั้งและบำรุงรักษา

การก่อสร้างจะต้องมีการวางแผนทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ติดตั้งในอาคารเพื่อให้มีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยมาตรฐานการตรวจสอบและการปรับตั้งต่างๆ จะต้องคำนึงถึงตัวแปรและผลลัพธ์ที่เหมาะสมตรงกับการใช้งานจริงให้มากที่สุด ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราจะต้องได้รับการปรับตั้งที่ตรงตามเกณฑ์และได้มาตรฐานก่อนส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีบริการหลังการขายที่หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดอยู่เสมอ

Bitmap Copy 15.jpg

ระบบปรับอากาศ HVAC

 1. ระบบปรับอากาศทั่วไป
  1. ระบบปรับอากาศเพื่อบรรยากาศสบายต่อร่างกาย
  2. ระบบหมุนเวียนอากาศภายในอาคาร
  3. ระบบป้องกันการปนเปื้อน
  4. ระบบระบายควัน
 2. เทคโนโลยีทางการแพทย์และโรงพยาบาล
  1. ระบบท่อส่งก๊าซทางการแพทย์
  2. ห้องผ่าตัด
  3. ห้องคลีนรูม
  4. ห้อง Bio-room
  5. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับBiohazard
 3. ระบบปรับอากาศพิเศษที่ใช้ในโรงงานและอื่นๆ
  1. ห้องคลีนรูม
  2. ห้อง Bio-room
  3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับBiohazard
  4. ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
  5. ระบบห้องเย็นและห้องแช่แข็ง
Bitmap Copy 14.jpg

ท่อประปาและสุขาภิบาล

 1. ระบบจ่ายน้ำ, ระบบระบายน้ำและสุขาภิบาล
  1. ระบบจ่ายน้ำ
  2. ระบบจ่ายน้ำร้อน
  3. ระบบน้ำเสียและท่อระบายน้ำ
  4. ระบบประปา
 2. ระบบป้องกันอัคคีภัย
  1. หัวฉีดและระบบท่อดับเพลิง
 3. ระบบบำบัดน้ำ
  1. ระบบสระว่ายน้ำ
  2. ระบบบ่อน้ำพุร้อน
  3. ระบบกรองน้ำ
Bitmap Copy 16.jpg

ระบบไฟฟ้า

 • ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
 • ระบบสื่อสาร
 • ระบบเตือนอัคคีภัยและCCTV
 • ระบบควบคุมดูแลอาคาร
 • ระบบเน็ตเวิร์ค
 • ระบบแสงสว่างและระบบเสียง